Miễn trừ trách nhiệm

Trang miễn trừ trách nhiệm cho nhà cái 78win:

Trang web của 78win chỉ cung cấp thông tin và dịch vụ trực tuyến cho khách hàng. Tất cả thông tin và dịch vụ được cung cấp trên trang web này chỉ có tính chất tham khảo và không đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của nó.

Nhà cái 78win không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại về tài sản, thiệt hại về danh tiếng, hoặc bất kỳ tổn thất hay chi phí nào khác.

Khách hàng có trách nhiệm tự chịu trách nhiệm và kiểm tra tính hợp pháp của việc sử dụng dịch vụ trên trang web của 78win. Nếu khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến tính hợp pháp của việc sử dụng dịch vụ trên trang web này, khách hàng nên tìm kiếm ý kiến ​​pháp lý độc lập trước khi sử dụng dịch vụ.

Ngoài ra, 78win không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào được đăng trên các trang web liên kết hoặc bất kỳ sự khác biệt nào trong nội dung của các trang web liên kết. Khách hàng tự chịu trách nhiệm kiểm tra và chấp nhận các điều khoản và điều kiện của các trang web liên kết trước khi sử dụng chúng.

Cuối cùng, 78win có quyền thay đổi bất kỳ nội dung nào trên trang web này mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng trang web của 78win sau khi các thay đổi được thực hiện đồng nghĩa với việc khách hàng chấp nhận những thay đổi đó.